Skille Nekromanty

SKILLE NEKROMANTY - SUMMONER TALENT TREE

Poniższe skille może mieć każdy Summoner. Nie da się wszystkich na raz ulepszyć do najwyższej, 3 rangi, więc dobrze jest wczytać się w opisy, zdecydować na sposób prowadzenia klasy i dopiero wtedy obrać pod tym kątem odpowiedni zestaw. Oprócz niżej wymienionych skilli, od poziomu 10 będziemy mieć dostęp do 3 siatek talenów Summonera, które znacznie poszerzą jego możliwości. Więcej na temat ogólnej mechaniki w artykule System Talentów i Skilli.

allods Summoner Xadaganian allods summoner talent tree allods Summoner Arisen

Szczególną cechą Summonera, poza wzywaniem sług, jest Bank Krwi. Jest to miejsce na początkowo 10 Kropel Krwi, których zdobycie umożliwią nam niektóre zaklęcia. Kroplami Krwi płaci się za możliwość korzystania z części czarów.
Bank Krwi znajduje się nad paskiem skrótów i wygląda następująco: 

allods summoner blood bank

 

allods summoner skill talent 1. Acid Bolt - Pocisk Kwasu
Typ: Acid (Kwas)
Zasięg: 40
Cast: 1: 1,5 s / 2: 2,5 s / 3: 2,5 s
Cooldown: -
Można przygotować z wyprzedzeniem
Pocisk kwasu, który zadaje obrażenia uzależnione statystyk, rosnące wraz z rangą.
 
allods summoner skill talent 2. Putrefy - Trupi Jad
Typ: Poison (Trucizna)
Zasięg: 40
Cast: Natychmiast
Cooldown: -

Klątwa zadająca obrażenia co 2 sekundy przez 20 sekund, uzależnione od statystyk, rosnące wraz z rangą.
 
allods summoner skill talent 3. Vampirism - Wampiryzm
Typ: Shadow (Cień)
Zasięg: 40
Cast: 1: 2,5 s / 2: 3,5 s / 3: 3,5 s
Cooldown: -
Można przygotować z wyprzedzeniem
Zadaje obrażenia uzależnione od statystyk, rosnące wraz z rangą. Ilość życia, którą przeciwnik stracił zostanie przelana na naszą postać, lecząc ją za tyle samo. Wysysa z przeciwnika 1 kroplę kwi na 1 randze i 2 krople na randze 2 oraz 3 skilla i przenosi je do banku krwi naszej postaci.
 

 
allods summoner skill talent 4. Blood Injection - Zastrzyk Krwi
Typ: Shadow (Cień)
Zasięg: 30
Cast: 3s
Cooldown: -
Można przygotować z wyprzedzeniem
Uzdrawia sojusznika, przywracając mu pewną ilość punktów życia uzależnioną od statystyk, rosnącą wraz z rangą. Koszt: 1 kropla krwi.
 
allods summoner skill talent 5. Blood Aegis - Krwawa Egida
Typ: Shadow (Cień)
Cast: Natychmiast
Cooldown: -
Otacza naszą postać 1: 6/ 2: 8/ 3: 10 warstwami krwi. Wzmacnia pancerz (armor) o 8% niezależnie od rangi i zapobiega przerywaniu czarów. Każdy otrzymany cios likwiduje 1 warstwę krwi. Koszt: 3 krople krwi.
 
allods summoner skill talent 6. Summon Hellion - Przywołanie Utrapieńca
Typ: Shadow (Cień)
Cast: 10s
Cooldown: -

Przyzywa Helliona, którego typ ataku jest fizyczny i posługuje się skillami:

  • Ranga 1: Hateful Blow (Cios Nienawiści) - zadaje cios generujący dodatkowe aggro
  • Ranga 2: Hateful Blow i Charge (Szarża) - rusza szybko na wroga i zadaje mu ogłuszający cios (stun)
  • Ranga 3: Hateful Blow, Charge i Crush (Zmiażdżenie) - wytrąca broń (niemagiczną) z ręki wroga, znacznie obniżając jego obrażenia.

Każda ranga skilla Summon Hellion zwiększa zadawane przez niego obrażenia.

  • Wisdom naszej postaci wpływa na Finesse Heliona
  • Intelligence naszej postaci wpływa na Strength Heliona
  • Perception naszej postaci wpływa na Expertise Heliona
 

 
allods summoner skill talent 7. Fear - Strach
Typ: Shadow (Cień)
Zasięg: 15
Cast: Natychmiast
Cooldown: 1: 60s / 2: 45s / 3: 30s
Sprawia, że przeciwnik ucieka w popłochu przez 6 sekund.
 
allods summoner skill talent 8. Dark Pact - Mroczny Pakt
Typ: Shadow (Cień)
Cast: Natychmiast
Cooldown: 1: 2 min 30s/ 2: 2 min / 3: 1 min 30s 

Zabiera naszej postaci równowartość 1: 50% / 2: 30% / 3: 15% jej maksymalnego życia. W zamian za to życie daje jej 5 kropli krwi. Oprócz tego dostarcza 1 kroplę krwi co 5 sekund poza walką, jeśli w banku krwi znajduje się mniej niż 1: 3 / 2: 5 / 3: 10 kropli krwi.
 
allods summoner skill talent 9. Summon Soul - Wezwanie Duszy
Typ: Shadow (Cień)
Zasięg: 30
Cast: 1: 15s / 2: 10s / 3: 5s
Cooldown: -
Zwraca duszę sojusznika jego ciału, tym samym wskrzeszając poległego. Sojusznik powstanie z martwych z 1: 15% / 2: 40% / 3: 75 % życia i 1: 15% / 2: 40% / 3: 75% many lub energii.
 

 
allods summoner skill talent 10 - Plague of Mending - Odżywcza Plaga
Zasięg: 30
Cast: Natychmiast
Cooldown: -
Uzdrawia sojusznika co 2 sekundy przez 16 sekund o pewną ilość życia uzależnioną od statystyk, rosnącą wraz z rangą. Rozprzestrzenia się na wszystkich członków drużyny w odległości 10 jardów od źródła. W momencie znalezienia się pod wpływem Plage of Mending dana postać wytwarza antyciała (Antibodies) i staje się na niego odporna na 1: 1 min 20 s. Koszt: 4 punkty krwi.
 
allods summoner skill talent 11. Dark Renewal - Mroczna Odnowa
Zasięg: 30
Cast: 2s
Cooldown: -
Można przygotować z wyprzedzeniem
Przywraca sojusznikowi od razu pewną porcję życia, a potem mniejsze partie co 2 sekundy przez 16 sekund. Wysokość leczenia zależna od statystyk, rosnąca wraz z rangą. Koszt: 1 punkt krwi.
 
allods summoner skill talent 12. Volatile Infection - Rozprzestrzeniająca się Infekcja
Zasięg: 40
Cast: 2s
Cooldown: -
Można przygotować z wyprzedzeniem
Zaraża wroga i wszystkich przeciwników w promieniu 10 jardów od niego wirusem Mutated Volatile Infection, który wybucha po 8 sekundach lub gdy cel zostanie w pełni wyleczony, natychmiastowo zadając obrażenia uzależnione od statystyk, rosnące wraz z rangą, zainfekowanemu przeciwnikowi oraz 3 wrogom w promieniu 10 jardów od niego.
 

 
allods summoner skill talent 13. Reanimation - Reanimacja
Zasięg: 30
Cast: 1,5 s
Cooldown: -
Można przygotować z wyprzedzeniem
Uzdrawia sojusznika i przywraca mu pewną porcję życia uzależnioną od statystyk, rosnącą wraz z rangą. Skuteczność leczenia jest tym większa, im mniej życia pozostało sojusznikowi. Koszt: 4 krople krwi.
 
allods summoner skill talent 14. Summon Lurker - Przywołanie Drzemiącego
Cast: 10s
Cooldown: -

Przyzywa Lurkera, który posługuje się skillami:

  • Ranga 1: Blood Meal (Krwawa Uczta) - zadaje obrażenia i wysysa 2 krople krwi
  • Ranga 2: Blood Meal i Invisibility (Niewidzialność) - staje się niewidzialny
  • Ranga 3: Blood Meal, Invisibility i Daefening Howl (Ogłuszający Skowyt) - ucisza (silence) swoim wyciem przeciwników w promieniu 10 jardow na 8 sekund

Kolejne rangi Summon Lurker skracają przerwy pomiędzy użyciem Blood Meal i zwiększają obrażenia zadawane przez Lurkera.

 

 
allods summoner skill talent 15. Wandering Fever - Postępujące Osłabienie
Zasięg: 40
Cast: Natychmiast
Cooldown: -
Wywołuje u wroga stan zapalny, który ma 15% / 20% / 25% szans na wyssanie 1 kropli krwi co 2 sekundy przez 1,5 minuty (i przekazanie jej do banku krwi naszej postaci). Zadaje pewną ilość obrażeń uzależnionych od rangi i statystyk, gdy życie przeciwnika jest pełne (100%) lub gdy efekt Wandering Fever zakończy działanie. Tylko 1 przeciwnik może być pod wpływem Wandering Fever w danym momencie.
 
allods summoner skill talent 16. Rise from the Dead - Powstanie z Martwych

Nasza postać ożywa po śmierci w boju z życiem i maną na poziomie 1: 20% / 2: 40% / 3: 60% oraz zyskuje niewrażliwość na 6 sekund. Jednocześnie jest ona ogłuszona (stun) przez 7 / 5 / 3 sekundy i nie może się poruszać, ani używać skilli. Zmartwychwstanie nie może następować częściej niż raz na 30 minut.
 

 

 

SKILLE RASOWE SUMMONERÓW

Poniższe skille zależą od rasy, którą wybraliśmy (Elf, Xadaganinin, Powstaniec Zem). Możemy mieć tylko jeden z nich. Uzyskujemy do niego dostęp po wykonaniu odpowiedniego zadania dla danej rasy na poziomie 7. 

allods summoner elven racial skill
Demonic Curse - Demoniczna Klątwa
Typ: Shadow (Cień)
Zasięg: 40
Cast: Natychmiast

Cooldown: 3 min
Rzuca na wroga klątwę, która zadaje obrażenia co 2 sekundy przez 16 sekund, jednocześnie lecząc członków drużyny i summona na tyle samo, ile wynoszą zadane obrażenia.
Skill rasowy Elfów. Wymagany quest: [7] Beauty Contest.
 
allods summoner xadaganian racial skill
Art of Reanimation - Sztuka Reanimowania
Typ: Shadow (Cień)
Cast: Natychmiast

Cooldown: 3 min

Zwiększa siłę (Strength) i Inteligencję (Intelligence) przyzwanego sługi o 50% na 30 sekund i zmniejsza cooldown jego skilli o 30%.
Skill rasowy Xadaganian. Wymagany quest: [7] Doing your civil duty.
 
allods summoner arisen racial skill
Dark Touch - Mroczne Muśnięcie
Typ: Shadow (Cień)
Cast: Natychmiast

Cooldown: 3 min

Przywraca życie do pełna przywołanemu słudze.
Skill rasowy Arisen. Wymagany quest: [7] Scattering Sparks.
 

 

SKILLE SUMMONERA PO ALLODS WORLD MYSTERIES

Są to umiejętności otrzymywane przez wszystkich Summonerów po ukończeniu długich serii questów Allods Wold Mysteries, prowadzących naszą postać zazwyczaj przez kilka krain i wiele poziomów.

allods summoner world mystery skill
Imitate Death - Udawanie Martwego
Typ: Physical (Fizyczny)
Cast: 0,5 s

Cooldown: 2 min
Nasza postać udaje trupa, aby oszukać przeciwnika i stracić aggro. Zagrożenie ze strony przeciwnika zanika stopniowo. Efekt Imitate Death przestaje działać gdy rzucimy jakiś uprzednio przygotowany czar.
 
allods summoner world mystery skill
Gift of Tensess - Dar Tensessa
Typ: Holy (Święty)
Zasięg: 40
Mana: 0
Cast: 15 s

Cooldown: 20 godzin
Przywraca sojusznika do życia. Można użyć tylko poza walką. 
 
allods summoner world mystery skill
Unstable Antidote - Nietrwała Odtrutka
Typ: Poison (Trucizna)
Zasięg: 30
Cast: 1,5 s

Cooldown: -
Próbuje zlikwidować 1 efekt trucizny (Poison) i 1 efekt choroby (Disease) u sojusznika.

 


Wszystkie powyższe skille zostały ponownie przetłumaczone i zredagowane po wprowadzeniu rozszerzenia Volume 3 The Fury of War. Jeśli macie jakieś pytania, uwagi, komentarze, bądź chcecie uzupełnić lub zaktualizować artykuł - dopiszcie się w następującym wątku na forum.

Autor: Narayan
Nival

© allods-online.pl | hosted by Vincentl | Design, Engine by Vincent | CSS by Vincent

Kopiowanie części lub całości elementów strony, grafik, tekstów, bez wiedzy autora - zabronione.
Allods jest znakiem towarowym Astrum Nival, Rosja.Jedyną oficjalną stroną Allods Online w Europie jest allods.gpotato.eu. Strona http://allods-online.pl jest jedynie stroną fanowską.

Zaprzyjaźnione strony: http://silkroad-online.pl | http://runesofmagic-online.pl | http://sun-online.pl