Skille Mistyka

SKILLE MISTYKA - PSIONICIST TALENT TREE

Poniższe skille może mieć każdy Psionicist. Nie da się wszystkich na raz ulepszyć do najwyższej, 3 rangi, więc dobrze jest wczytać się w opisy, zdecydować na sposób prowadzenia klasy i dopiero wtedy obrać pod tym kątem odpowiedni zestaw. Oprócz niżej wymienionych skilli, od poziomu 10 będziemy mieć dostęp do 3 siatek talenów Psionicista, które znacznie poszerzą jego możliwości. Więcej na temat ogólnej mechaniki w artykule System Talentów i Skilli.

allods psionicist talent tree

Zdolnością specjalną Mistyka jest Kontakt Umysłów (Mental Link). Mistyk łączy się psychiczną więzią z wybranym przeciwnikiem i odtąd zadaje mu zwiększone obrażenia oraz może wykorzystać kilka umiejętności, niedostępnych w innym przypadku. W późniejszej fazie gry, Mistyk może nauczyć się Stłamszenia Woli (Will Suppresion), które działa na podobnej zasadzie. Nad paskiem skrótów skilli znajduje się panel połączenia umysłów i wygląda następująco - w lewej kuli zobaczymy moba, którego aktualnie kontrolujemy Kontaktem Umysłów, a w prawej Stłamszeniem Woli:

Allods Online Psionicist Mental Link

Wysiłek umysłowy sprawia, że niektóre umiejętności wywołują Przeciążenie Umysłu (Mental Overload) u naszego Mistyka, które powoduje obniżenie się Inteligencji o 2% na 3 sekundy za każdy efekt. Efekty Przeciążenia Umysłu mogą się kumulować wielokrotnie i utrudniać nam rozgrywkę, jeśli nie nauczymy się z tym radzić.
 

allods psionicist skill talent 1. Psychic Shock - Szok Psychiczny
Typ: Astral
Zasięg: 40
Cast: 1: 1,5 s
Cooldown: -
Wyzwala impuls energii mentalnej, zadający obrażenia uzależnione od statystyk, rosnące wraz z rangą.
 
allods psionicist skill talent
2. Mental Link - Kontakt Umysłów
Typ: Astral
Zasięg: 40
Cast: 3s
Cooldown: -

Skutkuje połączeniem się umysłów z wrogiem, co umożliwia korzystanie z pewnych czarów. Zwiększa obrażenia zadawane przeciwnikowi o 15%. Zużywa co 2 sekundy pewną porcję many, zależną od statystyk, malejącą wraz z rangą.
Pobór many na randze 2 skilla jest 3 razy mniejszy niż na randze 1.
Pobór many na randze 3 skilla jest 3 razy mniejszy niż na randze 2, tym samym 9 razy mniejszy niż na randze 1.
Tylko jeden przeciwnik może znajdować się pod wpływem Kontaktu Umysłów w danym momencie. 
 
allods psionicist skill talent
3. Pain Transfer - Przekazanie Bólu
Typ: Astral
Zasięg: 40
Cast: 3s
Cooldown: 10s
Wypełnia umysł wroga bólem i zadaje spore obrażenia uzależnione od statystyk, rosnące wraz z rangą. Wywołuje u naszej postaci 1: 5 / 2: 7 / 3: 9 efektów Przeciążenia Umysłów (Mental Overload).
 

 
allods psionicist skill talent
4. Pyrokinesis - Pirokineza
Typ: Astral
Zasięg: 40
Cast: 2,5 s
Cooldown: -
Można przygotować z wyprzedzeniem
Przyspiesza molekuły w mięśniach wroga, co powoduje u niego obrażenia zależne od statystyk, rosnące wraz z rangą. Ma 10% szans na wywołanie dodatkowych obrażeń, nie przekraczających podstawowych. Jeśli zostaną zadane te dodatkowe obrażenia, to nasza postać znajdzie się pod wpływem 1: 9 / 2: 8 / 3: 7 efektów Przeciążenia Umysłów (Mental Overload).
 
allods psionicist skill talent
5. Mental Twin - Mentalny Sobowtór
Typ: Astral
Zasięg: 16
Cast: Natychmiast
Cooldown: -
*Można użyć tylko w trakcie Kontaktu Umysłów (Mind Link)*
Przyzywa duplikat naszej postaci w wybranym przez nas miejscu, którego wróg atakuje w zamian za nas. Nasza postać będzie niewidoczna dla przeciwnika, dopóki Mentalny Sobowtór nie zostanie zniszczony. Mental Twin otrzymuje 1: 200% / 2: 150% / 3: 100% obrażeń. Nie można użyć, gdy przeciwnik znajdzie się pod wpływem Mentalnej Odporności (Mental Resistance).
 
allods psionicist skill talent
6. Mental Calm - Spokój Umysłowy
Typ: Astral
Cast: Natychmiast
Cooldown: 1: 10s / 2: 12s / 3: 14s

Usuwa z naszej postaci 1: 2 do 4 / 2: 4 do 7 / 3: 7 do 11 efektów Przeciążenia Umysłu (Mental Overload).

   

   
  allods psionicist skill talent
  7. Hypnosis - Hipnoza
  Typ: Astral
  Zasięg: 40
  Cast: 1: 4,5 s / 2: 3,8 s / 3: 3,2 s
  Cooldown: -
  *Można użyć tylko w trakcie Kontaktu Umysłów (Mind Link) lub Stłamszenia Woli (Will Suppression)*
  Hipnotyzuje cel na 1: 30 sekund / 2: 45 sekund / 3: 1 minutę, sprawiając że nie może się on ani poruszać, ani używać umiejętności. Jakiekolwiek obrażenia zadane przeciwnikowi pod wpływem Hipnozy przerwą natychmiast jej oddziaływanie.
  Nakłada na naszą postać efekt Przemęczenia Umysłu (Mental Fatigue), który zwiększa czas castu następnej Hipnozy o 50%.
   
  allods psionicist skill talent
  8. Ectoplasmatic Form - Postać Ektoplazmy
  Typ: Astral
  Cast: Natychmiast
  Cooldown: 30s 

  Nasz Psionicist przyjmuje postać ektoplazmy na 1: 7 sekund / 2: 9 sekund / 3: 13 sekund, która pochłania pewną ilość obrażeń zależną od statystyk, rosnącą wraz z rangą, ale zwiększa otrzymywane obrażenia od Astralu o 100%.
   
  allods psionicist skill talent
  9. Mental Cleansing - Mentalna Odnowa
  Typ: Astral
  Cast: 1: 2,5 s / 2: 2s / 3: 1,5 s
  Cooldown: -
  Usuwa 1 efekt Trucizny (Poison), Choroby (Disease) lub krwawienia (bleed) z sojusznika, a nas samych leczy o pewną ilość życia zależną od statystyk, rosnącą wraz z rangą. Wywołuje u naszej postaci 1: 4 / 2: 6 / 3: 8 efektów Przeciążenia Umysłu (Mental Overload).
   

   
  allods psionicist skill talent
  10 - Choke - Podduszanie
  Typ: Astral
  Zasięg: 30
  Cast: 8s
  Cooldown: 24s
  Promieniuje w sposób ciągły negatywną energią, która zadaje obrażenia zależne od statystyk, rosnące wraz z rangą, co 2 sekundy przez 8 sekund oraz zmniejsza prędkość poruszania się przeciwnika o 50%. Sprawia, że wróg jest niezdolny do rzucania czarów przez 5 sekund po zakończonym Choke pomyślnie, czyli w pełni.
   
  allods psionicist skill talent
  11. Mental Pulse - Impuls Umysłowy
  Typ: Astral
  Zasięg: 5
  Cast: Natychmiast
  Cooldown: 1: 33s / 2: 27s / 3: 23s
  Zadaje obrażenia zależne od statystyk, rosnące wraz z rangą, wszystkim przeciwnikom w odległości 5 jardów od naszej postaci i odrzuca ich wszystkich w tył (knock back). Zadaje dodatkowe, ciut większe obrażenia niż poprzednio, zależne od statystyk, rosnące wraz z rangą i ogłusza ich (stun) na 1: 2 sekundy / 2: 2,5 sekundy / 3: 3 sekundy, co sprawia że nie mogą się poruszać, ani używać umiejętności.
   
  allods psionicist skill talent
  12. Temporal Acceleration - Czasowe Przyspieszenie
  Typ: Astral
  Cast: Natychmiast
  Cooldown: 5 min
  Przyspiesza prędkość poruszania się i rzucania czarów na 20 sekund o 1: 30% / 2: 40% / 3: 50% i jednocześnie zmniejsza cooldown wszystkich naszych umiejętności o 1: 30% / 2: 40% / 3: 50%.
   

   
  allods psionicist skill talent
  13. Wall of Blades - Ściana Ostrzy
  Typ: Astral
  Zasięg: 40
  Cast: 5s
  Cooldown: -
  Tworzy wir złudnych ostrzy wokół przeciwnika i zadaje mu obrażenia zależne od statystyk, rosnące wraz z rangą co 1 sekundę przez 6 sekund temu przeciwnikowi i wszystkim wrogom w promieniu 10 jardów wokół niego. Wywołuje u naszej postaci 8 efektów Przeciążenia Umysłu (Mental Overload).
   
  allods psionicist skill talent
  14. Telekinetic Pull - Telekinetyczny Lej
  Typ: Astral
  Zasięg: 40
  Promień: 10
  Cast: Natychmiast
  Cooldown: 1: 32s / 2: 26s / 3: 20s

  Ściąga wszystkich wrogów w promieniu 20 jardów do wybranego punktu. Przewraca ich (knock down) i ma 1: 10% / 2: 30% / 3: 50% szans na ogłuszenie (stun) ich na 2 sekundy.

   

   
  allods psionicist skill talent
  15. Spectral Assassin - Widmowy Zabójca
  Zasięg: 30
  Cast: 4s
  Cooldown: 2 min
  *Można użyć tylko w trakcie Kontaktu Umysłów (Mind Link) lub Stłamszenia Woli (Will Suppression)*
  W wybranym miejscu przyzywa duplikat wroga, który atakuje tegoż wroga i może zostać zaatakowany tylko i wyłącznie przez niego. Obrażenia zadawane przez Widmowego Zabójcę zwiększają się o 1% co sekundę.
   
  allods psionicist skill talent
  16. Will Suppression - Stłamszenie Woli
  Zasięg: 40
  Cast: Instant
  Cooldown: 24s
  Łączy umysł z wrogiem na 40 sekund, co umożliwia korzystanie z pewnych czarów i sprawia, że przeciwnik nie może się poruszać, ani używać umiejętności przez 2 sekundy.
  Tylko jeden przeciwnik może znajdować się pod wpływem Stłamszenia Woli w danym momencie. 
   

   
  Autor: Narayan
  Nival

  © allods-online.pl | hosted by Vincentl | Design, Engine by Vincent | CSS by Vincent

  Kopiowanie części lub całości elementów strony, grafik, tekstów, bez wiedzy autora - zabronione.
  Allods jest znakiem towarowym Astrum Nival, Rosja.Jedyną oficjalną stroną Allods Online w Europie jest allods.gpotato.eu. Strona http://allods-online.pl jest jedynie stroną fanowską.

  Zaprzyjaźnione strony: http://silkroad-online.pl | http://runesofmagic-online.pl | http://sun-online.pl