Skille Paladyna

SKILLE PALADYNA - PALADIN TALENT TREE

allods paladin skill tree

 

1. Crusader's Blow - Cios Sprawiedliwego
Typ: Fizyczne
Zasięg: Z bliska
Energia: 24
Cast Time: Instant
Cooldown: 3s

Silny atak orężem, który zadaje przeciwnikowi 254,7 - 424,8 punktów obrażeń i znakuje go Piętnem Wyklętego. Efekt ten sumuje się do 3 razy i trwa 15 sekund.

 

2. Righteous Word - Słowo Sprawiedliwego
Typ: Światło
Zasięg: 40
Energia: 30
Cast Time: Instant
Cooldown: 10s

Słowo Paladyna, które powoduje uszkodzenie wroga na 181,6 - 222,0 punktów obrażeń od Światła i znakuje go Piętnem Wyklętego. Efekt ten sumuje się do 3 razy i trwa 15 sekund.

 

3. Retribution - Odwet
Typ: Fizyczne
Zasięg: Z bliska
Energia: 20
Cast Time: Instant
Cooldown: 3s

Mocny atak orężem, który wykorzystuje Piętno Wyklętego. Zadaje on przeciwnikowi 72,1 punktów obrażeń i dodatkowo 144,1 punkty za każde Piętno Wyklętego, które zamieniają się na efekty Pogruchotania na czas 10 sekund. Wróg jest spowolniony o 20%, 40% lub 60% w zależności od ilości efektów Pogruchotania. Przywraca także odpowiednio 15%, 25% lub 35% energii.

 


 

4. Overcome - Przezwyciężenie
Energia: 10
Cast Time: Instant
Cooldown: 10s

Zmniejsza obrażenia zmagazynowane w pierwszej Barierze o 40% + 293,5 punktów. Niszczy przy tym Barierę.

 

5. Solemn Prayer - Modlitwa
Typ: Światło
Cast Time: 12s
Cooldown: Instant

Paladyn modli się do Światła i odzyskuje do 10 Kodeksów. Nie można używać w walce.

 

6. Canon of Light - Światło Kanoniczne
Zasięg: 30
Energia: 20
Cast Time: Instant
Cooldown: 2s

Członek drużyny z najmniejszą ilością życia otrzyma długotrwały efekt leczący zdrowie o 63,5 punktów przez 12 sekund. Zaklęcia tego można używać nie częściej niż co 20 sekund. Każdy odbiorca zaklęcia traci możliwość skróconego czasu leczenia.
Koszt: 2 Kodeksy.

 


 

7. Challenge - Wyzwanie
Typ: Fizyczne
Zasięg: 15
Energia: 10
Cast Time: Instant
Cooldown: 30s

Słowo Paladyna wyzywa wroga do walki, co zmusza przeciwnika do ataku na niego. Wróg musi zadać Paladynowi 10% obrażeń, żeby odzyskać zdolność atakowania innego celu.

 

8. Condemnation - Anatema
Typ: Światło
Zasięg: Z bliska
Energia: 20
Cast Time: Instant
Cooldown: Instant

Słowo Paladyna, które zapala naniesione uprzednio na wroga Piętno Wyklętego i powoduje 16,0 punktów obrażeń okresowych od Światła przez 16 sekund. Za każde Piętno Wyklętego obrażenia wzrastają o 21,4 punktów.
Anatema poprzedzona Ciosem Sprawiedliwego powoduje trzykrotnie większą agresję ze strony wroga.

 

9. Healing Touch - Uzdrawiający Dotyk
Zasięg: Z bliska
Energia: 20
Cast Time: Instant
Cooldown: 120s

Paladyn dotykając sojusznika przywraca mu 856,1 punktów życia, ale wyczerpuje swoje siły na 15 sekund - energia przestaje się odnawiać, prędkość poruszania maleje o 50%. Sojusznik powinien mieć co najmniej 5% zdrowia.
Koszt: 3 Kodeksy.

 


 

10. Strike of Justice - Miecz Zemsty
Typ: Światło
Zasięg: 15
Energia: 24
Cast Time: 2s
Cooldown: 20s
Paladyn szarżuje na wroga, powodując przy tym 187,1 - 253,2 punktów obrażeń od Światła i ogłusza go na 4 sekundy.

 

11. Purge Pain - Przełamanie
Typ: Fizyczne
Energia: 15
Cast Time: Instant
Cooldown: 60s

Kasuje wszelkie obrażenia zmagazynowane w pierwszej Barierze. Niszczy przy tym Barierę.

 

12. Tenacity - Osaczenie
Typ: Fizyczne
Energia: 10
Cast Time: Instant
Cooldown: 4s

Zmniejsza obrażenia zmagazynowane w pierwszej Barierze o 48,9 punktów. Nie niszczy Bariery, tylko przesuwa ją na koniec kolejki. Resetuje do max licznik zniszczenia tej Bariery.

 


 

13. Absolution - Skrucha
Energia: 10
Cast Time: Instant
Cooldown: 25s

Suma wartości obrażeń zmagazynowanych we wszystkich Barierach zostaje rozmieszczona po równo na każdą Barierę. Resetuje licznik zniszczenia wszystkich Barier do wartości maksymalnej.

 

14. Power of the Light - Nabożeństwo
Energia: 50
Cast Time: Instant
Cooldown: 5s

Paladyn odprawia Nabożeństwo, przekazując siły Światła sojusznikowi z najmniejszą ilością życia. W efekcie po 2 sekundach zostaje on uzdrowiony na 380,5 punktów życia. Zaraz po tym Światło przenosi się na następną najbliższą osobę z najmniejszą ilością życia. Nabożeństwo może uleczyć do 3 sojuszników.
Koszt: 4 Kodeksy.

 


 

15. Penance - Pokuta
Typ: Fizyczne
Promień: 10
Energia: 20
Cast Time: Instant
Cooldown: 35s

Silny atak orężem na wroga z Piętnem Wyklętego, który zadaje 288,3 - 432,4 punktów obrażeń i ucisza go na 1 sekundę za każde Piętno Wyklętego. Przywraca 4 Kodeksy, ale nie ponad maksymalną ilość.

 

16. Light Nova - Świetlana Aureola
Typ: Światło
Energia: 30
Cast Time: Instant
Cooldown: 15s

Słowo Paladyna leczące wszystkich członków grupy na 570,8 punktów życia. Koszt: 6 Kodeksów.

 

Autor: Narayan
Nival

© allods-online.pl | hosted by Vincentl | Design, Engine by Vincent | CSS by Vincent

Kopiowanie części lub całości elementów strony, grafik, tekstów, bez wiedzy autora - zabronione.
Allods jest znakiem towarowym Astrum Nival, Rosja.Jedyną oficjalną stroną Allods Online w Europie jest allods.gpotato.eu. Strona http://allods-online.pl jest jedynie stroną fanowską.

Zaprzyjaźnione strony: http://silkroad-online.pl | http://runesofmagic-online.pl | http://sun-online.pl