Talenty Maga

TALENTY MAGA - MAGE TALENT GRIDOgólne


Intuit - [Pasywny]


Rank 1
- Intuicja Maga jest zwiększona o 5%.

Rank 2
- Intuicja Maga jest zwiększona o 10%.

Rank 3
- Intuicja Maga jest zwiększona o 15%.

*Każdy Mag powinien mieć 3 Rank tego Talentu.


Intellect - [Pasywny]


Rank 1
- Intelligence Maga jest zwiększona o 5%.

Rank 2
- Intelligence Maga jest zwiększona o 10%.

Rank 3
- Intelligence Maga jest zwiększona o 15%.

*Każdy Mag powinien mieć 3 Rank tego Talentu.


Lucky - [Pasywny]


Rank 1
- Luck Maga jest zwiększone o 5%.

Rank 2
- Luck Maga jest zwiększone o 10%.

Rank 3
- Luck Maga jest zwiększone o 15%.

*Ten Talent jest najlepszy dla Magów z Buildem Crit. Dla innych magów także jest przydatny (dla zmniejszenia szansy anticrit)


Persistent - [Pasywny]


Rank 1
- Wytrwałość Maga jest zwiększona o 5%.

Rank 2
- Wytrwałość Maga jest zwiększona o 10%.

Rank 3
- Wytrwałość Maga jest zwiększona o 15%.

*Ten Talent jest bardzo przydatny. Dodaj go kiedy tylko możesz.


Magical Cover - [Pasywny]


Rank 1
- Kiedy poziom życia spada do 10% istnieje prawdopodobieństwo 10% iż Mag otrzyma efekt nietykalności. Jego mana będzie spalana w stosunku 6% na sekundę. Każdy czar Maga usuwa ten efekt.

Rank 2
- Kiedy poziom życia spada do 10% istnieje prawdopodobieństwo 15% iż Mag otrzyma efekt nietykalności. Jego mana będzie spalana w stosunku 3% na sekundę. Każdy czar Maga usuwa ten efekt.

Rank 3
- Kiedy poziom życia spada do 10% istnieje prawdopodobieństwo 20% iż Mag otrzyma efekt nietykalności. Jego mana będzie spalana w stosunku 1% na sekundę. Każdy czar Maga usuwa ten efekt.

*W teorii jest to doskonały Talent. Jednak w życiu gry prawie nigdy nie otrzymasz uderzenia, który zmniejszy Twoje życie poniżej 10% i nie zabije. Ponadto trudno jest dostrzec buff występujący w czasie gry i zazwyczaj przypadkowo usuniesz go, rzucając zaklęcia. Należy dodać ten Talent tylko wtedy, gdy nie możesz już nigdzie indziej dodać punktu.


Hardened Shell - [Pasywny]


Rank 1
- Skuteczność pochłaniania uderzenia z "Stone Barrier" jest zwiększona o 20%.

Rank 2
- Skuteczność pochłaniania uderzenia z "Stone Barrier" jest zwiększona o 40%.

Rank 3
- Skuteczność pochłaniania uderzenia z "Stone Barrier" jest zwiększona o 60%.

*Bardzo ważny Talent dla wszystkich Magów.


Heat / Chill / Lighting - [Pasywne]
/ /

Rank 1
- Obrażenia od Ognia / Lodu / Błyskawicy są zwiększone o 3%.

Rank 2
- Obrażenia od Ognia / Lodu / Błyskawicy  są zwiększone o 6%.

Rank 3
- Obrażenia od Ognia / Lodu / Błyskawicy  są zwiększone o 10%.

*Nie zależnie od tego jaką szkołę magi wybierzesz te umiejętności musisz mieć na max


Gift of Fire / Northern Lights / Gift of the Heavens - [Pasywne]
/ /

Rank 1
- Z prawdopodobieństwem 10% po krytycznych obrażeniach od Ognia / Lodu / Błyskawicy Mag odzyskuje 1/4 many.

Rank 2
- Z prawdopodobieństwem 20% po krytycznych obrażeniach od Ognia / Lodu / Błyskawicy Mag odzyskuje 1/4 many.

*Te Talenty są bardzo przydatne dla Magów z Buildem Crit, którzy narzekają na brak many. Nie oznacza to, że w/w Talenty dodają więcej Wisdom. Po prostu te Talenty zwiększają szybkość odzyskiwania many.


Unquenchable Fire / Avalanche / Cascade - [Pasywne]
/ /

Rank 1
- Z prawdopodobieństwem 5% po otrzymaniu krytycznego trafienia przeciwnika magią Ognia / Lodu / Błyskawicy, następujące zaklęcie danej szkoły będą natychmiast gotowe do użycia (Instant).

Rank 2
- Z prawdopodobieństwem 10% po otrzymaniu krytycznego trafienia przeciwnika magią Ognia / Lodu / Błyskawicy, następujące zaklęcie danej szkoły będą natychmiast gotowe do użycia (Instant).

*Powinny być dodawane tylko przez Magów z Buildem Crit.


Eruption / Ice Age / Lightning Rampage - [Pasywne]
/ /

- Z prawdopodobieństwem 56% po otrzymaniu od wroga krytycznego obrażenia z magii Ognia / Lodu / Błyskawicy, wszystkie czary tej szkoły będą gotowe do użycia przez Maga (Czas Naładowania jest równy 0s więc dane umiejętności mogą być użyta natychmiastowo).

*Dla Magów z Buildem Crit jest to przydatne do usunięcia Czasu Naładowania (Cooldown) na czary takie jak: Blink, Pulse Lightning i Conflagrate


Relative of: Fire / Ice / Lightning - [Pasywne]
/ /

Rank 1
- Z prawdopodobieństwem 5% pojawienia się obrażeń od Ognia / Lodu / Błyskawicy Mag odzyskuje 1/3 many.

Rank 2
- Z prawdopodobieństwem 10% pojawienia się obrażeń od Ognia / Lodu / Błyskawicy Mag odzyskuje 1/3 many.

*Szansa jest naprawdę nie wielka jednak trzeba coś wybrać.


Fire Barrier / Icy Dam / Protection - [Pasywne]
/ /

Rank 1
- Wszystkie przychodzące obrażenia ulegają zmniejszeniu o 1% na stos Entropii od Ognia / Lodu / Błyskawicy.

Rank 2
- Wszystkie przychodzące obrażenia ulegają zmniejszeniu o 2% na stos Entropii od Ognia / Lodu / Błyskawicy.

*Teoretycznie mogłoby to uratować życie. Jednak zazwyczaj przychodzące uszkodzenia są tak wielkie, że nawet 10% nie uratuje Cię. Średni użyteczność.


Fiery Hell / Never Ending Winter / High Voltage - [Pasywne]
/ /

Rank 1
- Obrażenia od Ognia / Lodu / Błyskawicy są zwiększone o 1% na stos Entropii od Ognia / Lodu / Błyskawicy.


Rank 2
- Obrażenia od Ognia / Lodu / Błyskawicy są zwiększone o 2% na stos Entropii od Ognia / Lodu / Błyskawicy.

*Im więcej razy trafisz cel tym mocniej będzie uderzać następny czar. Każdy następny czar uderzy mocniej o 1/2%. Możesz skorzystać ze zwiększenia swoich obrażeń. Przydatne Talenty.


Elemental Harmony - [Żywioł: Fizyczne | Czas Czarowania:0s | Naładowanie: 0s | Zasięg: 40 metrów]


Rank 1

- Mag używa Stosów Entropii Ognia / Lodu / Błyskawicy aby trafić w cel i zadać dużo obrażeń (22,8).

Rank 2

- Mag używa Stosów Entropii Ognia / Lodu / Błyskawicy aby trafić w cel i zadać dużo obrażeń (45.6).


 

 

FIREFire Trap - [Żywioł: Ogień | Czas Czarowania: 4s | Naładowanie: 15s | Zasięg: ?? metrów]


- АоЕ - zaklęcie, które można wykorzystać poza walka. Gdy wróg zbliży się do pułapki ta wybucha zadając obrażenia od ognia wszystkim, którzy są w jej zasięgu (8 metrów). Istnieje do 2 minut. Należy stosować podczas przygotowywania się do walki, tj.: wiesz, że masz zamiar zwabić wroga w pułapkę lub ustawić ją tam, gdzie przeciwnik prawdopodobnie się pojawi.


Obsidian Mirror - [Pasywny]


Rank 1
- Zwiększenie odporności (Resistance) na Ognia, Lodu i Błyskawicy o 5% jak również z prawdopodobieństwem 3% na odwet wobec atakującego z Ogniem.

Rank 2
- Zwiększenie odporności (Resistance) na Ognia, Lodu i Błyskawicy o 10% jak również z prawdopodobieństwem 3% na odwet wobec atakującego z Ogniem.


Magical Dominance - [Żywioł: Astral | Czas Czarowania: 3.5s | Naładowanie: 1s | Zasięg: 30 metrów]


- Mag usuwa z przyjaznego celu jeden negatywny efekt. U wroga usuwa jeden pozytywny efekt.


Fire Control - [Żywioł: Ogień | Czas Czarowania: 0s | Naładowanie: 1s | Zasięg: 40 metrów]


- Manipulowanie elementami, Mag zamienia każdy Stos Entropii Ognia w obrażenia zadawane po czasie (DOT). Obowiązkowe dla Magów Ognia.

 
Elemental Hit - [Żywioł: Ogień | Czas Czarowania: 0s | Naładowanie: 0s | Zasięg: 20 metrów]


- Mag używa Stosów Entropii Ognia i Błyskawicy oraz Ogłusza wroga na pół sekundy.


Elemental Contrast - [Żywioł: Ogień | Czas Czarowania: 0s | Naładowanie: 0s | Zasięg: Tylko Na Siebie]


- Mag używa Stosów Entropii Ognia i Lodu oraz zdejmuje jeden negatywny magiczny efekt w przypadku powodzenia Mag zyska 10% many ze Stosów Entropii.


Enlargement - [Żywioł: Astral | Czas Czarowania: 1.5s | Naładowanie: 0s | Zasięg: 30 metrów]


- Mag zwiększa wielkości celu (wizualnie), obniża jego Agility o 10% i zwiększa jego Strength oraz Endurance o 50% utraconego stosunku Agility. Jest użyteczny tylko w PvE.


 

ICEElemental Combat - [Żywioł: Lód | Czas Czarowania: 0s | Naładowanie: 0s | Zasięg: 30 metrów]


- Mag używa Stosów Entropii Lodu i Ognia i udeża w cel. Działa podobnie jak Fire Control, ale potrzebuje 2 rodzaji Entropii. Obrażenia nie są wcale tak wysokie więc łatwiej jest zdjąć Entopię Lodu za pomocą Ice Control.


Elemental Aid - [Żywioł: Lód | Czas Czarowania: 0s | Naładowanie: 0s | Zasięg: Tylko Na Siebie]


- Mag używa Stosów Entropii Lodu i Błyskawicy lecząc się. Wymaga co najmniej 1 Stos zarówno Entropii Lodu i Błyskawicy. Zdrowie przywrócone zależy od mądrości i zużytych Stosów Entropii.


Ice Control - [Żywioł: Lód | Czas Czarowania: 0s | Naładowanie: 0s | Zasięg: 40 metrów]


- Manipulowanie elementami, Mag sprawia, że Stos Entropii Lodu w 1 sekundę zamraża wroga nie pozwalając mu na żaden ruch oraz atak. Efekt zamrożenia zostaje usunięty gdy zostaną zadane jakiekolwiek obrażenia.


Decrease - [Żywioł: Astral | Czas Czarowania: 1.5s | Naładowanie: 0s | Zasięg: 30 metrów]


- Mag zmniejsza wielkości celu (wizualnie), obniża jego Endurance o 10% i zwiększa Agility o 100% utraconego stosunku Endurance. Przydatne na PvE i PvP.


Blizzard - [Żywioł: Lód | Czas Czarowania: 0.6s | Naładowanie: 0s | Zasięg: 40 metrów]


- Ten talent ma największy zasięg AOE - 15 metrów. Zadaje średnie obrażenia co 2 sekundy. Również ma 50 % szansy na spowolnienie wszystkich wrogów o 90 % przez krótką chwilę. Zjada dużo many, ale łatwo znaleźć miejsca gdzie można go wykorzystać.


Ice Ring - [Żywioł: Lód | Czas Czarowania: 0s | Naładowanie: 2s | Zasięg: Tylko Na Siebie]


- Zadaje średnie obrażenia wszystkich celów w obrębie 10 metrów od Maga. Koszt many jest prawie zerowy, a zadawane obrażenia są powyżej średniej. Pozwala na szybkie zdobycie Stosów Entropii poza walką.


Crystal Mirror - [Pasywny]


Rank 1
- Zwiększa odporność na działanie Światła, Cienia i Astral o 5%, jak również ma 3% szansy na trafienie napastnika Lodem.

Rank 2
- Zwiększa odporność na działanie Światła, Cienia i Astral o 10%, jak również ma 6% szansy na trafienie napastnika Lodem.


 

Lightning


Clear Mind - [Żywioł: Astral | Czas Czarowania: 6s | Naładowanie: 0s | Zasięg: Tylko Na Siebie]


- Zwiększa regenerację many przez 15 minut. Zwiększa ilość many regenerującej się z Wisdom o 20%. Działa na wszystkich członkach grupy (Party), którzy używają many.


Blur - [Żywioł: Fizyczne| Czas Czarowania: 1.5s | Naładowanie: 60s | Zasięg: Tylko Na Siebie]


- Mag rozmywa się dla wszystkich przeciwników, Wszystkie ataki fizyczne mają 50% szansy na chybienie (Miss). Efekt trwa 18 sekund.


Blink - [Żywioł: Błyskawica | Czas Czarowania: 0s | Naładowanie: 20s | Zasięg: Tylko Na Siebie]


- Mag przemieszcza się o 35 metrów do przodu. Każdy osób ma wprost Maga zatrzyma go (np. ściana, nierówność terenu itd.). Pozwala na ucieknięcie z bitwy, bądź też dogonić uciekaącego przeciwnika. Jest to bardzo ważny Talent dla wszystkich Magów.


Lightning Control - [Żywioł: Błyskawica | Czas Czarowania: 0s | Naładowanie: 1s | Zasięg: Tylko Na Siebie]


- Mag używa wszystkich Stosów Entropii Błyskawicy aby zadać obrażenia wszystkim wrogą w odległości 5 metrów od Maga.


Elemental Control - [Żywioł: Błyskawica | Czas Czarowania: 0s | Naładowanie: 1s | Zasięg: Tylko Na Siebie]


- Mag używa wszystkich Stosów Entropii Lodu i Błyskawicy aby zamrozić wszystkich wrogów w odległości 10 metrów od Maga. Cele nie mogą się poruszać lecz mogą atakować.


Elemental Protection - [Żywioł: Lód | Czas Czarowania: 0s | Naładowanie: 1s | Zasięg: Tylko Na Siebie]


- Mag używa wszystkich Stosów Entropii Ognia i Błyskawicy aby dodać warstwę do Stone Barrier.


Amber Mirror - [Pasywny]


Rank 1

- Zwiększa odporność na działanie Trucizny i Choroby o 5%, jak również ma 3% szansy na trafienie napastnika Błyskawicą.

Rank 2

- Zwiększa odporność na działanie Trucizny i Choroby o 10%, jak również ma 6% szansy na trafienie napastnika Błyskawicą.

 

Autor: iLeastlic, tłum. Arazziel
Nival

© allods-online.pl | hosted by Vincentl | Design, Engine by Vincent | CSS by Vincent

Kopiowanie części lub całości elementów strony, grafik, tekstów, bez wiedzy autora - zabronione.
Allods jest znakiem towarowym Astrum Nival, Rosja.Jedyną oficjalną stroną Allods Online w Europie jest allods.gpotato.eu. Strona http://allods-online.pl jest jedynie stroną fanowską.

Zaprzyjaźnione strony: http://silkroad-online.pl | http://runesofmagic-online.pl | http://sun-online.pl